>
 
 
 
 

 

วิธีการติดตั้ง  Panda Antivirus Pro 2010

  ตรวจสอบดูภายในเครื่องว่ามี Program Antivirus อยู่ภายในเครื่องหรือเปล่า   
ถ้ามีให้ทำการ Remove ออกให้หมดแล้ว Restart เครื่อง Computer
ก่อนที่จะทำการติดตั้ง Panda Antivirus Pro 2010 ลงไป จากนั่นใส่แผ่นโปรแกรมลงไป
โปรแกรมก็จะ Auto Run คลิกเลือก Install
หมายเหตุ  กรณีที่ใส่แผ่นแล้ว Auto Run ไม่ทำงาน แก้ไข ให้เปิด
My Computer => CD Rom => AntivirusPro=>ดับเบิ้ลคลิก Setup.exe


เลือกภาษาเป็น  English 

 

 

ระบบจะแจ้งบอกรายละเอียดและเงื่อนไขการติดตั้งใช้งานของ License Software Panda       Antivirus Pro เมื่อได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว กด Yes

 

กำหนดรูปแบบในการติดตั้ง User สามารถ กำหนดได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
- เลือกการติดตั้งแบบ Minimum Installation (เครื่องที่มีแรมน้อยกว่า 256M)
- เลือกการติดตั้งแบบ Typical Installation (ติดตั้งในส่วนที่จำเป็นตามที่ Panda แนะนำ)
- เลือกการติดตั้งแบบ Custom Installation (เลือกติดตั้งตามความต้องการของ user)
ในที่นี้ให้ User เลือกการติดตั้งแบบ Typical Installation แล้วกด Next

 

ระบบจะแสดงรายละเอียดการตรวจจับไวรัสก่อนการติดตั้ง เมื่อระบบ Scan เสร็จกด OK

 

โปรแกรมจะทำการติดตั้ง Software ลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์  

 

หลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้ว หากต้องการส่งข้อมูลให้ทาง Panda Lab สามารถเลือกได้

 

ของโปรแกรม กด Next

ขั้นตอนการ Activate Panda Antivirus Pro 2010
ติดตั้งโปรแกรมแล้ว เมื่อพบ Icon panda ที่ task bar คลิกขวา: open Panda AV Pro 2010 เลือก setting

 

เลือกเมนู Activate Product

 


คลิก Next

 


ใส่ activation code ที่มาในกล่อง และอีเมล์ แล้วกด Next

หากลูกค้าเคยลงทะเบียนไปแล้ว ให้เลือก Yes พร้อมใส่ Client Number ที่ได้รับ
หากลูกค้ายังไม่เคยลงทะเบียน    ให้เลือก  No จากนั้น กด Next

 


รอจนสามารถ connect กับ sever ได้ จากนั้นกด Next

เมื่อ Activate เรียบร้อยแล้ว กด finish ได้เลย

 

เมื่อ User Activate เสร็จแล้วจะสังเกตุเห็นว่าจะมี วัน-เดือน-ปี License expires ขึ้นมา
หมายเหตุ  การ Activate จะต้อง Online Internet

การถอนโปรแกรมแพนด้าออกจากเครื่อง
หากท่านต้องการถอนโปรแกรมแพนด้าออกจากเครื่องของท่านสามารถทำได้โดย 

  1. start
  2. setting
  3. Control panel  จะโชว์หน้าจอของ control panel ขึ้นมา
  4.  Add or Remove program
  5. เลือกตัวโปรแกรมของแพนด้าแล้วกด remove จากนั้น software จะทำการถอนโปรแกรมแพนด้าออกจากเครื่องทั้งหมด
    จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  6. จากนั้นให้ท่าน restart computer
  7. สิ้นสุดการถอนโปรแกรมแพนด้า
 
©Panda Security 2009
Web Analytics reports